Ángel de la Fuente respon la pregunta de Bibliotecaris per la Independència sobre el repartiment de les subvencions del Ministeri de Cultura

Angel-Fuente-CSIC-Cataluna-Europa_EDIIMA20131129_0655_4El Sr. Ángel de la Fuente, l’expert contractat pel Ministeri d’Hisenda per presentar les balances fiscals segons un nou sistema ad hoc ha contestat el correu que des de Bibliotecaris per la independència li vam adreçar en referència a la distribució de subvencions.

En una entrada recent d’aquest bloc, Bibliotecaris per la Independència denunciava el repartiment de les subvencions efectuada pel Ministeri de Cultura per a arxius privats. Les conclusions realitzades per la sectorial de l’ANC eren concloents:

  • Madrid concentra el 41% dels ajuts del Ministeri de Cultura als arxius privats, mentre que a Catalunya arriba només el 5%
  • Dels 216.280 € repartits pel Ministeri, 51.907 € provenen de Catalunya però només retornen 11.000 € i es crea un dèficit fiscal en aquesta convocatòria de 40.907 €.
  • Els beneficiaris de la solidaritat són la Comunitat de Madrid i Navarra.

En resposta al nostre correu, el Sr. de la Fuente ens confirma que el seu estudi recollirà el repartiment de les subvencions i que a partir d’aquesta informació en podrem discutir amb més dades i que qualsevol situació injusta sortirà a la foto. Ens aclareix, però, que l’estudi que està realitzant no tindrà tant de detall com per analitzar totes i cadascuna de les línies de subvenció i que, en tot cas, sí que es veurà el total del programa (en aquest cas el d’arxius).

Tot i això, el Sr. de la Fuente ens aclareix que aquests ajuts es tracten de subvencions competitives, això és, que cal sol·licitar-les i que (ho afegim nosaltres), la decisió final depèn d’un criteris tècnics i que caldria saber quantes sol·licituds hi van haver i la qualitat dels projectes. Reconeix, però, que no té aquesta informació ni temps disponible per poder realitzar els càlculs.

És necessari reconèixer el gest del Sr. de la Fuente de contestar el correu que li fou tramès per Bibliotecaris per la Independència, la resposta, de fet, no va ni tardar 10 minuts en arribar.

Agraïda, doncs, la disponibilitat i amabilitat del Sr. de la Fuente, sí que li vam contestar que l’argument de la competitivitat i de la qualitat dels projectes no ens preocupava en absolut, ja que estem segurs de la qualitat dels projectes que es presenten des de Catalunya. Ara bé, tot i que nosaltres tampoc podem saber quants projectes catalans es van presentar sí que sabem que Catalunya i Madrid (i segurament Andalusia) són els territoris amb més biblioteques i arxius (per pura qüestió de distribució territorial) i, com que no qüestionem la qualitat dels professionals bibliotecaris i arxivers del país, entenem que la qualitat dels provinents de Catalunya són, com a mínim, igual a la resta de territoris. Per pura lògica, també, hem de suposar un repartiment proporcional de les sol·licituds realitzades entre tots els territoris. Passa, però, que el repartiment final no respon a cap lògica: es beneficien les comunitats amb una renda per càpita més baixa? No, ja que ens apareixen Madrid i Navarra; les més poblades? no, ens falta Catalunya.

Com li vam exposar al Sr de la Fuente, en el ajuts per a la digitalització a repositoris, Catalunya va rebre en la darrera convocatòria l’equivalent a 0 euros, tot i que sabem que moltes universitats i altres institucions s’hi van presentar i amb projectes la qualitat dels quals està fora de qualsevol dubte.

En tot cas, seguirem molt de prop el treball del Sr. de la Fuente i, si mai es publiquen els resultats amb prou detall, analitzarem les dades sectorials de biblioteques i arxius.

Malauradament estem segurs del resultat.

Anuncis

A Montoro i de la Fuente: paguen les persones però Madrid s’enduu el 41% dels ajuts per arxius; Catalunya, el 5%

imatge

  • Madrid concentra el 41% dels ajuts del Ministeri de Cultura als arxius privats, mentre que a Catalunya arriba només el 5%
  • Dels 216.280 € repartits pel Ministeri, 51.907 € provenen de Catalunya però només retornen 11.000 € i es crea un dèficit fiscal en aquesta convocatòria de 40.907 €.
  • Els beneficiaris de la solidaritat són la Comunitat de Madrid i Navarra.

En plena discussió sobre l’existència o no de dèficit fiscal envers els ciutadans que viuen a Catalunya, des de Bibliotecaris per la Independència presentem un nou estudi sobre la distribució de les subvencions del Ministeri de Cultura. Tal i com hem demostrar en d’altres estudis similars, a l’hora de repartir els diners pagats per tots els ciutadans, els que viuen a Catalunya reben molt menys d’allò que seria lògic per índex de població, aportació de recursos i nivell de desenvolupament del sector.

Avui estudiem la distribució de sengles convocatòries d’ajuts per arxius, concretament la Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos, correspondientes al año 2013 i la Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos, correspondientes al año 2013.

En totes dues resolucions cal felicitar als arxius de la Comunitat de Madrid ja que es veuran beneficiats amb el 41% dels ajuts atorgats en ambdues convocatòries. Els arxius catalans, però, hauran d’esperar-se i conformar-se amb tant sols un 5% del ajuts. El País Valencià, menys encara, amb el 2%. D’un total de 216.280 € repartits, els arxius catalans rebran 11.000 € mentre que els projectes presentats per arxius de la capital de l’Estat espanyol reben un suport de 89.290 €. En aquest quadre es poden veure els imports globals de les subvencions atorgades a arxius i la distribució per territoris de les dues convocatòries estudiades:

Gràfic AB1Les mateixes dades, però, expressades en percentatge no ofereixen cap tipus de dubte:

Gràfic AB2L’anàlisi separada de les dues convocatòries ens ofereix exactament la mateixa tendència. D’aquesta manera, a la primera resolució d’ajuts, la corresponent a ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos, correspondientes al año 2013, el Ministeri de Cultura ha repartit un total de 153.290 € entre 18 entitats. Tal i com es pot veure al gràfic adjunt, els arxius de la Comunitat de Madrid són els més beneficiats amb 80.100 € (52% del total), mentre que els arxius catalans rebran només 3.200 € (2.09%). De fet, només un projecte català ha estat seleccionat, el que proposava el Bisbat de Girona i que gaudirà d’un ajut de 3.200 €.

Gràfic A1A la distribució per percentatges, els ajuts es concentren en un 52% als projectes presentats per institucions de la Comunitat de Madrid:

Gràfic A2

En l’altre convocatòria, la destinada a ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos, correspondientes al año 2013, el repartiment dels ajuts segueix la tònica habitual i els projectes arxivístics catalans reben només el 12% del total distribuït, Catalunya se situa en penúltim lloc de la llista. El darrer lloc és per al País Valencià amb un 8% dels ajuts. Encapçalen la llista dels territoris més beneficiats Andalusia i Aragó amb un 26% i 22% respectivament dels ajuts. D’un total de 62.990 €, els arxius catalans es veuen beneficiats amb 7.800 €.

Gràfic B1Gràfic B2

Ja hem comentat en d’altres entrades d’aquest bloc la pràctica sistemàtica del Ministeri de Cultura de minorar els projectes d’institucions catalanes en el repartiment de subvencions a biblioteques i arxius. Per població, aportació al PIB, al sistema tributari i nombre d’arxius i biblioteques al seu territori, Catalunya hauria d’estar a la part alta dels ajuts (com Madrid), però com hem demostrat en aquesta anàlisi, mai ho està. D’altres anàlisis realitzades en aquest bloc ho confirmen:

Tota aquesta distribució injusta per Catalunya dels ajuts del Ministeri a biblioteques i arxius es dóna actualment en el moment que el ministre Montoro ha “fitxat” un nou expert de les balances fiscal, el senyor Ángel de la Fuente, investigador del Instituto de Análisis Económico del CSIC i que abona la incompleta teoria que els impostos els paguen les persones i els territoris. Es dóna, però, el cas, que les persones reben els serveis i ajuts en un territori determinat i quan aquest ciutadà viu a Catalunya (que certament paga en funció dels seus ingressos) es presenta als ajuts del Ministeri de Cultura, rep molt menys finaçament que una altra persona d’un altre territori. En aquest sentit ens encantaria preguntar al Sr. de la Fuente al seu correu professional que apareix al web del CSIC com pot explicar el fet que en el repartiment dels ajuts del Ministeri de Cultura Catalunya sempre queda per sota de qualsevol indicador demogràfic, professional o econòmic.

Si, com hem fet en d’altres estudis, apliquem en aquest cas també el mètode bàsic de càlcul de balances fiscal per flux monetari, els catalans aportem el 24% dels impostos recaptats a tot l’Estat. Podem aleshores considerar que dels 216.280 € repartits (neutralitzant els obtinguts mitjançant el deute públic, perquè tard o d’hora s’hauran de pagar), 51.907 € provenen de Catalunya. Com que només s’han finançat projectes d’arxius catalans per un valor d’11.000 € podem calcular que el dèficit fiscal d’aquesta convocatòria és de 40.907 €. En resum, 40.907 € que suposadament aniran a la solidaritat amb els territoris més desfavorits…. la Comunitat de Madrid ! (que rep el 41% del total dels ajuts).

L’analista contractat pel Ministeri d’Hisenda per crear un nou càlcul de les balances fiscal, Ángel de la Fuente ha declarat que el mètode proposat per ell, “distingirà les partides segons les comunitats, oferirà el càlcul exacte del que rep cada ciutadà, i no una comparativa del que aporta i el que rep cada territori”.

Doncs bé, prenem la paraula al Sr. de la Fuente i ens permetem de calcular el que ha rebut cada ciutadà català en aquestes dues convocatòries per a la millora dels arxius. Els resultats són demolidors. En una distribució homogènia, cada ciutadà espanyol hauria de rebre 0’0046 € pel concepte de la subvenció. La realitat, hi ha ciutadans que reben 0 € (els de les Illes Balears per exemple) i els catalans en reben 0’0015 €, només per sota dels ciutadans del País Valencià que reben 0’0010 €. Qui són els grans beneficiats?, els ciutadans d’Aragó amb 0’0171 €, els de Madrid amb 0’0140 € i Navarra amb 0’0129 € per habitant. Sembla ser, doncs, que els beneficiaris de la solidaritat són comunitats com Madrid i Navarra (aquesta darrera comunitat amb concert econòmic !).

Gràfic C1Segons declaracions del senyor de la Fuente “el dèficit que arrossega Catalunya es deu bàsicament al fet que és una comunitat “rica” i que, per tant, ha de pagar més impostos. De la Fuente ha reconegut que cal un nou sistema de finançament però ha afegit que, tot i això, a Catalunya no hi ha maltractament ni espoli.

Com podem demostrar, en aquest cas, les dades desmenteixen qualsevol explicació, ja que comunitats com Madrid i Navarra, que tenen un PIB per habitant superior a Catalunya (són més “riques”) reben molts més diners per habitant que Catalunya en aquesta convocatòria.

No ens cansarem de denunciar l’espoli fiscal que també pateix el nostre país en allò que fa relació al repartiment d’ajuts i subvencions. Aquesta pràctica, com hem demostrat amb moltes altres convocatòries, és contínua i sistemàtica a les subvencions que atorga l’Administració General de l’Estat. Tampoc no ens cansarem de repetir que arribats a aquest punt només hi ha una sortida i és la independència, per poder decidir on van els nostres impostos i aplicar una distribució que realment respongui a criteris socials i professionals.

Tampoc entrarem a valorar la qualitat dels projectes subvencionats ja que el Ministeri no fa pública totes les sol·licituds rebudes. En tot cas, i com sempre fem, us deixem el fitxer de les dades amb què hem treballat i a partir de les quals cadascú podrà fer-se la seva pròpia idea.

0 euros per a compra de documents per a les biblioteques públiques també al 2013

Al 2013, i per tercer any consecutiu, la inversió del Ministerio de Cultura a Catalunya per a la compra de fons bibliogràfics serà de zero euros. Tal i com es recull als pressupostos generals de l’Estat per a l’any vinent, la partida corresponen als convenis amb les Comunitats Autònomes per a la compra de documents bibliogràfics ha estat cancel·lada, zero euros. És coneguda la sensibilitat de l’actual govern espanyol envers la cultura, de fet, hom pot afirmar que per al govern espanyol la cultura és una forma més d’entreniment, d’aquí que es pugui pujar l’IVA del sector i sigui possible no invertir ni un euro en compra de documents per a  les biblioteques públiques.

Aquest desinterès per al món de les biblioteques no és nou, i afecta especialment a Catalunya ja que 2013 serà el tercer any consecutiu que les biblioteques catalanes no reben ni un euro del Ministeri de Cultura per a la compra de llibres. El 2011 malgrat que altres Comunitats Autonòmes van tenir aquests diners, Catalunya va ser “castigada” pel govern espanyol de Zapatero perquè no cumplia els objectius de dèficits. Per aquest any, tot i que hi havia una partida econòmic prevista, finalment tampoc s’ha executat.

No consta, però, que en paral·lel a la reducció de la inversió a Catalunya, s’hagi reduït l’aportació dels catalans a les arques estatals, i, encara més greu, la situació de dèficit fiscal continua inalterable…